fosiller
FOSİL NƏDİR?Fosillər uzun zaman əvvəl yaşamış canlıların bu günə gəlib çatan qalıqları və ya izləridir. Minlərlə il yaşı olan fosilər olduğu kimi, miyonlarla, hətta yüz milyonlarla il əvvələ aid canlılara məxsus fosillər də vardır. Fosil orjinal canlı ilə tamamilə eyni quruluşa sahibdir, lakin tərkib hissəsi üzvi maddələr deyil, daşdır.

Bütün bu fosil nümunələri olduqca vacib həqiqəti ortaya qoyur. Bütün canlılar dünya üzərində yaradıldıqları ilk andan etibarən eyni quruluş, ölçü və xüsusiyyətlərə sahibdirlər.

Ən qədim geoloji dövrlərdə yaşamış canlılar belə ən kiçik dəyişikliklər keçirmədən bu günə qədər gəlib çıxıblar.

Bu, elmi gerçəkdir və bütün mövcudiyyətin Allah tərəfindən yaradıldığının elmi dəlilidir.
ərik-yarpağı
Salamandr sürfəsi
coelacanth
Sölekant (Latimeriya)
Confuciusornis
Konfiçiusornis (Confuciusornis)

Brands On Mobile

RESPONSIVE DESIGN

SALAMANDR SÜRFƏSİ

Təkamülçülər salamandr kimi amfibiyaların atalarının guya balıqlar olduğunu iddia edirlər, amma bu iddialarını heç cür sübut edə bilmirlər. Darvinistlər üç müxtəlif balıq növünü amfibiyaların atası olaraq göstərirlər.

24/7 SUPPORT

Sölekant (Latİmerİya)

Sölekant uzunluğu təqribən 150 sm olan, bütün gövdəsini örtən zirehəbənzər qalın pulcuqlu, iri balıqdır. Sümüklübalıqlar sinfinə daxildir və fosillərinə ilk dəfə Devon dövrünə aid təbəqələrdə rast gəlinmişdir.

MANY SETTINGS

Konfİçİusornİs

Confuciusornis Sanctus adlandırılan bu fosili araşdıran Çin və ABŞ paleontologlarına görə söhbət birinci dərəcəli bir kəşfdən gedir. Toyuq boyda olan bu uçan quş 157 milyon yaşındadır… Archeopteryxdən daha yaşlıdır.”

Fosİllər təkamülü təkzİb edİr